Kollektivtrafikutskottet 31 mars 2020

Protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde den 31 mars 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-04-07

Sistadatum för överklagande av beslut: 2020-04-30.

Kollektivtrafikutskottets protokoll

Tillbaka till nyhetslistan