Kollektivtrafikutskottet den 5 november

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kollektivtrafikutskott 5 november har justerats.

Anslagsdatum: 2020-11-13

Sista dag för överklagande: 2020-12-05

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2020-11-05

Tillbaka till nyhetslistan