NYHETER 2020-09-07

Kollektivtrafikutskottet den 3 september

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kollektivtrafikutskott 3 september har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-07

Sista dag för överklagande: 2020-09-28

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2020-09-03

Tillbaka till nyhetslistan