Kostnämnden 19 februari 2020

Protokoll från Kostnämndens sammanträde 2020-02-19 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-16

Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelsens kansli, Lycksele kommun.

Tillbaka till nyhetslistan