NYHETER 2020-09-04

Kostnämnden den 3 september 2020

Protokoll från Kostnämndens sammanträde 2020-09-03 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-09-25

Protokollet finns tillgängligt på kommunstyrelsens kansli, Lycksele kommun.

Tillbaka till nyhetslistan