Kulturutskottet den 10 november

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kulturutskott 10 november har justerats.

Anslagsdatum: 2020-11-11

Sista dag för överklagande: 2020-12-03

Kulturutskottets protokoll 2020-11-10

Tillbaka till nyhetslistan