NYHETER 2021-11-15

Kulturutskottet den 28 oktober 2021

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kulturutskott den 28 oktober har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-15

Sista dag för överklagande: 2021-12-07

 

Protokoll Kulturutskottet 2021-10-28

Tillbaka till nyhetslistan