NYHETER 2021-05-06

Kulturutskottet den 29 april 2021

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kulturutskott den 29 april har justerats.

Anslagsdatum: 2021-05-06

Sista dag för överklagande: 2021-05-28

 

Protokoll Kulturutskottet 2021-04-29

Tillbaka till nyhetslistan