NYHETER 2020-09-25

Kulturutskottet den 25 september

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kulturutskott 25 september har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-25

Sista dag för överklagande: 2020-10-17

Protokoll Kulturutskottet 2020-09-25

Tillbaka till nyhetslistan