NYHETER 2020-02-19

Kulturutskottet 11 februari 2020

Protokoll från kulturutskottets sammanträde 11 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-19

Sista datum för överklagande av beslut 2020-03-12.

Kulturutskottets protokoll

Tillbaka till nyhetslistan