NYHETER 2020-09-25

Kulturutskottet den 9 september

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kulturutskott 9 september har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-16

Sista dag för överklagande: 2020-10-08

Protokoll Kulturutskottet 2020-09-09

Tillbaka till nyhetslistan