NYHETER 2020-09-16

Kungörelse Regionfullmäktige 22 september 2020

Regionsfullmäktige sammanträder i Regionssalen, Regionens hus,
Köksvägen 11, Umeå den 22 september 2020 med början kl. 13.00.
 

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga på regionshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan