Kungörelse Regionfullmäktige 24 november 2020

Regionsfullmäktige sammanträder i Regionssalen, Regionens hus,
Köksvägen 11, Umeå den 24 november 2020 med början kl. 10.00
 

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga på regionshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan