NYHETER 2021-11-05

Kungörelse Regionfullmäktige den 16 - 17 november 2021

Regionfullmäktige sammanträder i Regionsalen, Regionens hus,
Köksvägen 11, Umeå den 16 - 17 november 2021 kl. 08.30.
 

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av smittorisken rekommenderas det att följa sändningen på Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se)

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga digitalt på www.regionvasterbotten.se/regionfullmäktige samt på Regionens Hus, Köksvägen 11, Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan