Landstingsstyrelsen 11 december 2018

Protokoll från landstingsstyrelsens sammanträde 2018-12-11 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

 

Tillbaka till nyhetslistan