Landstingsstyrelsens arbetsutskott 10 december 2018

Protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-12-10 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-08

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

 

Tillbaka till nyhetslistan