Landstingsstyrelsens arbetsutskott 20 november

Protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-20 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-11-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan