Lanstingets revisorer 20 december 2018

Protokoll från landstingets revisorers sammanträde 2018-12-20 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-12

Protokollet finns tillgängligt på revisionskontoret, landstingshuset

Tillbaka till nyhetslistan