Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet 10 december 2018

Protokoll från nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets sammanträde 2018-12-10 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan