Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, arbetsutskott 3 december 2018

Protokoll från nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskotts sammanträde 2018-12-03 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

 

Tillbaka till nyhetslistan