Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, arebtsutskott 22 november 2018

Protokoll från nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskotts sammanträde 2018-11-22 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan