Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskott 23 november 2018

Protokoll från nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskotts sammanträde 2018-11-23 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-11-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan