Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjöområdet, arbetsutskott 12 november 2018

Protokoll från nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskotts sammanträde 2018-11-12 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-11-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan