Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen 11 december 2018

Protokoll från nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionens sammanträde 2018-12-11 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-19

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan