Nämnden för funktionshinder och habilitering 5--6 december 2018

Protokoll från nämnden för funktionshinder och habiliterings sammanträde 2018-12-05--06 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-02

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan