Nämnden för funktionshinder och habilitering, arbetsutskott 21 november 2018

Protokoll från nämnden för funktionshinder och habilitering, arbetsutskottets sammanträde 2018-11-21 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-11-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan