NYHETER 2019-11-22

Patientnämnden 15 november 2019

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 15 november 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-14

Protokollet finns tillgängligt på patientnämndens kansli, Regionhuset Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan