NYHETER 2020-10-09

Patientnämnden den 23 september 2020

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 23 september 2020  har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-03

Protokollet finns tillgängligt på patientnämndens kansli, Regionhuset Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan