Patientnämnden den 4 november 2020

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 4 november2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-11-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-12-08

Protokollet finns tillgängligt på patientnämndens kansli, Regionhuset Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan