Patientnämnen 4 december 2018

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 4 december 2018 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-05

Protokollet finns tillgängligt på patientnämndens kansli, Landstingshuset

Tillbaka till nyhetslistan