NYHETER 2020-02-26

Patientnämnden 20 februari 2020

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 20 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-19

Protokollet finns tillgängligt på patientnämndens kansli, Regionhuset Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan