NYHETER 2021-10-15

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 29 september 2021

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 29 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-15

Sista dag för överklagan av beslut: 2021-11-06

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-29

Tillbaka till nyhetslistan