Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 18 november

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 18 november 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-11-20

Sista datum för överklagan av beslut: 2020-12-14

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott protokoll 2020-11-18 signed.pdf

Tillbaka till nyhetslistan