NYHETER 2021-11-22

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 18 november 2021

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 18 november 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-22

Sista dag för överklagan av beslut: 2021-12-14

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-18

Tillbaka till nyhetslistan