NYHETER 2021-10-01

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 20 september 2021

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 20 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-01

Sista dag för överklagan av beslut: 2021-10-23

 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-20

Tillbaka till nyhetslistan