NYHETER 2020-10-05

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 30 september

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från 30 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-05

Sista datum för överklagan av beslut: 2020-10-27

 

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-30 signed.pdf

Tillbaka till nyhetslistan