NYHETER 2021-10-01

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den 20 september 2021 § 148

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll § 148 från den 20 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-01

Sista dag för överklagan av beslut: 2021-10-23

 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-20 § 148 Yttrande över remiss Förslag till ändring av förordning EU 2019-631

Tillbaka till nyhetslistan