NYHETER 2021-10-06

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-09-29

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 29 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-06

Sista dag för överklagande: 2021-10-28

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-09-29 inkl voteringslista och reservationer

Tillbaka till nyhetslistan