NYHETER 2021-10-14

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-10-13, §§ 189-190, 193, 195

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 13 oktober, §§ 189-190, 193, 195 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-14

Sista dag för överklagande: 2021-11-05.

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-10-13 direktjustering av §§ 189-190, 193, 195

Tillbaka till nyhetslistan