NYHETER 2021-10-20

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 13 oktober 2021

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 13 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-20

Sista dag för överklagande: 2021-11-11

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-10-13

Tillbaka till nyhetslistan