NYHETER 2022-03-28

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 17 mars 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 17 mars 2022 §§ 40-47, 49-50, 52-55, 58, 60-65 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-28

Sista dag för överklagande: 2022-04-19

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-03-17 §§ 40-47, 49-50, 52-55, 58, 60-65

Tillbaka till nyhetslistan