Regionfullmäktige 24-25 april 2019

Regionsfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, fd Stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6 A, Umeå den 24 - 25 april 2019 med början kl 08.30 båda dagarna.

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga på regionshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan