Regionfullmäktige 27-28 november 2018

Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-27--28 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-02

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan