NYHETER 2020-10-05

Regionfullmäktige den 22 september 2020

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-27

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan