Regionfullmäktige den 24 november 2020, direktjustering §§ 125-126, 148

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020 §§ 125-126, 148 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2020-11-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-12-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan