NYHETER 2021-11-30

Regionfullmäktiges sammanträde den 16-17 november 2021

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 16-17 november 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-12-22

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan