NYHETER 2021-10-04

Regionfullmäktiges sammanträde den 21 september 2021

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 21 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-10-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan