NYHETER 2021-10-19

Regionpensionärsrådets sammanträde 11 oktober 2021

Protokoll från Regionpensionärsrådets sammanträde den 10 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-19

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan