Regionstyrelsen 2 april 2019, § 62-68

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2019-04-02, § 62-68 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-04-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-04-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan