Regionstyrelsen 5 februari 2020

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 5 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan